Pro funkčnost a vylepšování našich stránek využíváme soubory cookies. Můžete přijmout všechny kategorie souborů cookies, nebo povolit jednotlivé kategorie.

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Pesonida s.r.o. (dále Pesonida), provozující webové stránky pesonida.cz (dále jen Stránky).

Pro provoz Stránek zpracováváme některé Vaše osobní údaje. Na této stránce je popsáno, které údaje jsou zpracovávány, a pro jaký účel jsou využity.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Při prohlížení Stránek mohou být zpracovávány následující osobní údaje:

  • - Osobní identifikační údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení)

Jak data získávame?

Zpracovávané údaje nám mohou být odeslány následujícími způsoby:

  • - Dobrovolným využitím kontaktního formuláře na Stránkách.
  • - Prohlížením nebo užívaním našich Stránek, prostřednictvím souborů cookies ve Vašem webovém prohlížeči.

Jak vaše data využíváme?

Data jsou zpracovávány pro následující účely:

  • - Pro následnou e-mailovou komunikaci na základě Vašeho dotazu (údaje z kontaktního formuláře).
  • - Pro ověření věrohodnosti odesílatele kontaktního formuláře (nástrojem hCaptcha).

Jak jsou vaše osobní údaje uloženy?

V případě využití kontaktního formuláře na Stránkách jsou vaše údaje odeslány a uloženy stejným způsobem, jako kdybyste odeslali e-mailovou zprávu na naši kontaktní e-mailovou adresu info@pesonida.cz.

Komunikace je čistě soukromá a Vaše údaje nejsou poskytovány žádným třetím stranám. V případě nenavázání další spolupráce budou vaše data smazány po ukončení komunikace s námi.

Kdo se k datům dostane?

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám. Údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Vaše práva

Chtěli bychom vás upozornit na všechny Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů. Jako uživatel máte následující práva:

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud byste chtěli využít jakékoliv z výše zmíněných práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@pesonida.cz.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Soubory Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Na webových stránkách používáme následující typy souborů cookies:

  • - Technické cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

Používané soubory cookies:

Název Účel Typ cookie / doba uložení
october_session Identifikace sezení uživatele Technické: Cookie je vymazán po uzavření prohlížeče nebo po 1 hod.
gdpr_cookie_consent Zaznamenání souhlasu se soubory cookies Technické: Cookie je platný 1 rok, nebo dle nastavení